Νεανικά Μάτια

Τρεις τεχνικές για νεανικά μάτια και καθαρό βλέμμα, που κάνει το πρόσωπό μας να δείχνει συνολικά νεότερο.